19. 7. 2016 Filozofija, Vaje

Matrica

Avtor:
Naslov Matrica
Primernost Srednja šola, Gimnazija
Tema / vsebina Spoznavna teorija. Racionalizem. Skupaj z dijaki si najprej ogledamo film Matrica (1999). Nato dijaki doma razmislijo o vsebini filma in do naslednjič napišejo svojo interpre­tacijo. Ob naslednjem srečanju opravimo analizo domačega dela.
Cilji Cilj analize je predvsem jasna formulacija zgodbe, kar nam omogoči prehod k Descartesovemu dvomu.
Pojmi Descartes, dvom, gotovost/negotovost, meditacije, film itd.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija, psihologija, zgodovina, sociologija, religija, filmska vzgoja, umetnost, teologija itd.
POVEZAVA http://zofijini.net/film-kot-pomoc-pri-pouku-filozofije/