26. 7. 2016 Filozofija za otroke

Odprti pekel

Naslov Odprti pekel
Primernost Zadnja triada osnovne šole
Tema / vsebina Ob prebiranju povedke »Odprti pekel« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih značilnostih strahu.
Cilji Učenci se skozi vajo seznanijo s spektrom različnih občutkov strahu, ki jih skozi pogovor poskušajo reflektirati.
Pojmi Strah, odnosi, UNESCO, vera
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, etika, psihologija, religija, biologija, etnologija
POVEZAVA Odprti pekel (PDF)

Oznake: