26. 7. 2016 Filozofija za otroke

Strah ima velike oči

Naslov Strah ima velike oči
Primernost Osnovna šola
Tema / vsebina Ob prebiranju povedke »Strah ima velike oči« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih značilnostih strahu.
Cilji Učenci se skozi vajo seznanijo s spektrom različnih občutkov strahu, ki jih skozi pogovor poskušajo reflektirati.
Pojmi Strah, odnosi, UNESCO, vera
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, etika, psihologija, religija, etnologija, biologija
POVEZAVA Strah ima velike oči (PDF)

Oznake: