26. 7. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Strah

Naslov Strah
Primernost Osnovna šola
Tema / vsebina Ob ogledu kratkega animiranega filma »O Regcu in Kvakcu« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih značilnostih strahu.
Cilji Učenci se skozi vajo seznanijo s spektrom različnih občutkov strahu, ki jih skozi pogovor poskušajo reflektirati.
Pojmi Strah, odnosi, UNESCO, pogum, animirani film
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, etika, psihologija, angleščina, filmska vzgoja
POVEZAVA Strah (PDF)