2. 9. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Drugačnost

Naslov Drugačnost
Primernost Osnovna šola
Tema / vsebina Ob medsebojnem spoznavanju in primerjanju, se otroci seznanijo s konceptom drugačnosti.
Cilji Učenci se skozi vajo seznanijo z drugačnostjo in premišljujejo pojme kot so enakost, razlika ter podobnost in na ta način gradijo odnos drug do drugega.
Pojmi Enakost, drugačnost, podobnost, drugi, priljubljenost
Možne medpredmetne povezave Biologija, zgodovina, geografija, slovenščina, etika, psihologija, kemija, medijska vzgoja
POVEZAVA Drugačnost (PDF)