7. 11. 2016 Filozofija, Prispevki

Poučevanje filozofije skozi Sokrata, Gadamerja in lastno prakso

Magistrsko delo

Naloga je prikaz refleksije poučevanja filozofije, ki ji je inherentno zavezan vsak učitelj filozofije, ker je učitelj in to zahteva od njega narava filozofije. Skozi primer lastne učne prakse in oblikovanja moje učiteljske osebnosti najprej obravnavam dileme o različnih paradigmah poučevanja filozofije, v drugem delu vpeljem nekatere hermenevtične koncepte za osvetlitev razumevanja kot enega od ključnih pojmov poučevanja, v tretjem delu prikažem navezavo na sokratsko tradicijo, ki ji pripadam, in zaključim s komentarjem delovnega gradiva, ki je udejanjene mojih pogledov na filozofijo in njeno poučevanje.

Poučevanje filozofije skozi Sokrata, Gadamerja in lastno prakso (PDF)