21. 8. 2017 Filozofija za otroke, Vaje

Mnenje in znanje

Naslov Mnenje in znanje
Primernost Zadnja triada osnovne šole, srednja šola
Tema / vsebina Zastavimo si vprašanja o tem, kako upravičujemo svoja prepričanja in kako ločujemo med dobrim in slabim dokazom.
Cilji Učenci ločijo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Spoznajo utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se utemeljuje z logičnimi razlogi ali izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice.
Pojmi Znanje, dejstva, UNESCO, resnica, mnenje
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, etika, psihologija, zgodovina, logika
POVEZAVA Mnenje in znanje (PDF)

Oznake: