22. 8. 2017 Filozofija za otroke, Vaje

Petelin kikirika

Naslov Petelin kikirika
Primernost Druga triada osnovne šole
Tema / vsebina Ob prebiranju kratke zgodbe »Petelin kikirika« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih značilnostih logičnih zmot.
Cilji Učenci ločijo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Spoznajo utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se utemeljuje z logičnimi razlogi ali izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice.
Pojmi Zmota, UNESCO, resnica, vraževerje, vzrok, posledica
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, etika, psihologija, zgodovina, logika
POVEZAVA Petelin kikirika (PDF)

Oznake: