2. 12. 2017 Filozofija za otroke, Vaje

Kje je resnično?

Naslov Kje je resnično?
Primernost Zadnja triada osnovne šole
Tema / vsebina Na podlagi izkusiva optične iluzije si zastavimo vprašanja o tem, kako upravičujemo svoja prepričanja in kako ločujemo med dobrim in slabim dokazom.
Cilji Učenci ločijo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Spoznajo utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se utemeljuje z logičnimi razlogi ali izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice.
Pojmi Laž, resnica, prevara, iluzija
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, etika, psihologija, likovna vzgoja
POVEZAVA Kje je resnično? (PDF)