26. 2. 2018 Filozofija za otroke, Vaje

Res potrebujemo varnostnika?

Naslov Res potrebujemo varnostnika?
Primernost Tretja triada osnovne šole, srednja šola
Tema / vsebina Učenci ob prebiranju prispevka dijakinje Lore Naglav Res potrebujemo varnostnika? premišljujejo o varnosti in nadzoru ter drugih načinih reševanja konfliktov ter se ob navezujejo na koncept nenasilništva.
Cilji Učenci se seznanijo s tematiko nasilja vpeto v širši družbeni kontekst, kar jim omogoča premislek o dilemah in problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v šoli, vrtcu in tudi doma.
Pojmi Varnost, Nadzor, Nasilje, Trpljenje, Zloraba
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, psihologija, zgodovina, etika, sociologija
POVEZAVA Res potrebujemo varnostnika? (PDF)