4. 1. 2019 Filozofija, Obvestila

Retorik kot učitelj

Retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza

V Digitalni knjižnici je izšla nova knjiga z naslovom »Retorik kot učitelj«, ki je nastala v kontekstu priprav na prenovo UN za Retoriko v OŠ. Retorika je obvezni izbirni predmet v slovenskih OŠ, vse večji interes zanjo pa se kaže tudi v SŠ, kjer jo uvajajo v okviru izbirnih vsebin.

Namen načrtovane prenove UN, kakor tudi knjige, ki je pred vami, ni v konsolidaciji retorike kot veščine všečnega govorjenja, kar je cilj in namen brezštevilnih komercialnih šol retorike, ki v Sloveniji vznikajo kot gobe po dežju. Prav nasprotno, retoriko želimo vzpostaviti in utrditi v njenem izvirnem poslanstvu, kot vedo, ki vzgaja in usposablja za aktivno državljanstvo.

Knjigo si lahko snamete na naslednjih povezavah:
PDF: http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-285-4.pdf
HTML: http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-286-1/index.html
HTML5: http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-286-1/mobile/index.html
DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-285-4