11. 3. 2019 Filozofija, Filozofija za otroke, Prispevki

Svetovni dan filozofije

Filozofsko mišljenje v praksi

Uredila: Marjan Šimenc in Boris Vezjak
Oblikovanje: Luka Mancini
Izdal: Pedagoški inštitut, Ljubljana 2018

Pri izdaji so sodelovali: Slovenska nacionalna komisija za Unesco; Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Maribor; Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Ljubljana, Slovensko filozofsko društvo.

V Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO smo se pred leti odločili, da pričnemo obeleževati Unescov svetovni dan filozofije in poudarimo njen pomen. Ta odločitev je temeljila predvsem na premisleku o marginalizaciji pomena družbenih ved in humanistike v družbi. Svetovni dan filozofije se je zdel primerna priložnost, da pokažemo, kako se filozofija lahko odziva na aktualna družbena vprašanja in morda tudi ponudi smernice za njihovo reševanje. V desetih letih smo obeleževanje dneva filozofije obogatili z različnimi oblikami, od angažiranih plakatov do gledaliških predstav in mislečih majic in kratkih filmov. Na ta način skušamo približati filozofijo širši javnosti in predvsem mladim. Veseli nas, da je obeleževanje svetovnega dneva filozofije dobro sprejeto, predvsem pa, da sta z oblikovanjem in delovanjem spletne strani njegovo bistvo in vsebina prisotna preko celega leta.

Marjutka Hafner
Generalna sekretarka slovenske nacionalne komisije za UNESCO

V zborniku:

Dan filozofije

Marjutka Hafner: Uvodni nagovor
Pariška deklaracija o filozofiji
Darko Štrajn: Zakaj Unescov svetovni dan filozofije?

Enajst let dnevov filozofije v Sloveniji: od 2008 do 2018

2008 Med pravico in izključenostjo
2009 Katerega spola je filozofija?
2010 Realnost fikcije
2011 Novi humanizem: vizija ali iluzija?
2012 Mišljenje krize – kriza mišljenja
2013 Uporni človek
2014 Orientacija v mišljenju – orientacija v življenju
2015 Nevedni učitelj – sokratski učitelj
2016 Strah – edini, ki se ga moramo bati?
2017 Poresničnost: med resnico in lažjo
2018 Nelagodje smisla

Kdo je dober učitelj filozofije?

Andrej Adam: Učitelj in prenašanje vednosti
Tomaž Grušovnik: Filozofija za otroke kot zdravilo za bežanje pred resnico
Dean Komel: Filozofska ukaželjnost, pa če poznamo dobre učitelje …
Rudi Kotnik: Pričakovanja in kurikul
Matjaž Potrč: Dober učitelj
Tatjana Rozman: Smo učitelji filozofije sodobni sofisti?
Marjan Šimenc: Kdo je dober učitelj filozofije?
Danilo Šuster: Pojmi pod časovno lupo
Boris Vezjak: Sokratska učena nevednost na dan filozofije

Filozofske prakse – filozofija z otroki

Marjan Šimenc: Filozofski razmisleki z otroki
Anita Grum: Filozofija za predšolske otroke? Zakaj in kako?
Gradiva za delo v razredu

Prenesi zbornik:
Svetovni dan filozofije (PDF)