23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Generacije in kulture – kulture sveta

Avtor:
Naslov Generacije in kulture – kulture sveta
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učitelj lahko pred izvedbo učencem zastavi domačo nalogo. Tako dobi gradivo za primerjavo. Pri primerjanju kultur naj razlike izpostavi, vendar s končnim ciljem poudarka na pojmu enotnosti človeškega rodu, h kateremu ves čas usmerja pogovor.
Cilji Spoznajo pomen kulture in medkulturnega dialoga, spoznajo idejo o enotnosti človeškega rodu.
Pojmi Odnosi med kulturami; medkulturni dialog; razlike med kulturami in enotnost človeškega rodu.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, zgodovina, filozofija za otroke, geografija, informatika, gospodinjstvo
POVEZAVA Generacije in kulture – kulture sveta (PDF)