23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Kar pogumno!

Avtor:
Naslov Kar pogumno!
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učenci se razdelijo v skupine in izvedejo socialno igro (simulacijo). Učitelj na osnovi doživljanj učencev razvije pogovor z učenci, vanj vplete ključne pojme in vsebino poveže z vsakdanjimi izkušnjami učencev. Kolikor je to mogoče poskuša v pogovoru problematizirati posamezne odgovore in samoumevna prepričanja učencev, pri čemer v razpravo vključi vse ali večino učencev.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Naravne pravice, človekove pravice, svoboščine človeka, merila demokratičnosti družbe
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke
POVEZAVA Kar pogumno! (PDF)