23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Oddaljene kulture in enotnost človeškega rodu

Avtor:
Naslov Oddaljene kulture in enotnost človeškega rodu
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Oddaljene kulture, kraji – Učitelj najprej zastavi nekaterim učencem domačo nalogo. Tako dobi gradivo za primerjavo. Pri primerjanju kultur naj razlike izpostavi, vendar s končnim ciljem poudarka na pojmu enotnosti človeškega rodu, h kateremu ves čas usmerja pogovor.
Cilji Spoznajo pomen kulture in medkulturnega dialoga, spoznajo idejo o enotnosti človeškega rodu.
Pojmi Odnosi med kulturami; medkulturni dialog; razlike med kulturami in enotnost človeškega rodu
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, zgodovina, filozofija za otroke, geografija
POVEZAVA Oddaljene kulture in enotnost človeškega rodu (PDF)