23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Udeležba vseh pri demokratičnem odločanju

Avtor:
Naslov Udeležba vseh pri demokratičnem odločanju
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učenci preberejo ustrezni odlomek iz knjige Gospodar muh Williama Goldinga. Učitelj s pomočjo branja odlomka razvije pogovor z učenci, vanj vplete ključne pojme in vsebino poveže z vsakdanjimi izkušnjami učencev. Kolikor je to mogoče poskuša v pogovoru problematizirati posamezne odgovore in samoumevna prepričanja učencev, pri čemer v razpravo vključi vse ali večino učencev. Ideja tega modela je nadaljevanje prvih treh na to temo, kar pomeni, da nadaljujemo z iskanjem značilnosti demokratičnega urejanja skupnih zadev. V tem modelu je predmet premisleka ideja, da imajo v demokratičnem odločanju vsi pravico do svojega glasu – ne glede na spolno, rasno, socialno ali kakšno drugo pripadnost.
Cilji Spoznavajo pomembnost udeležbe vseh pripadnikov družbe (obeh spolov in vseh socialnih plasti) pri določanju in doseganju ciljev
Pojmi Vpliv na odločanje glede na spol in socialni položaj, pripadnost etničnim skupinam.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke
POVEZAVA Udeležba vseh pri demokratičnem odločanju (PDF)