23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Veveriček posebne sorte

Avtor:
Naslov Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Veveriček posebne sorte
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju – Učitelj pripravlja učence osmih razredov osnovne šole na branje knjige Svetlane Makarovič Veveriček posebne sorte otrokom iz prve triade. Pri tem je pomembno oboje: sama priprava učencev na branje knjige in nato samo branje. Kljub temu je za dosego učnih ciljev pomembnejša sama priprava učencev na branje, saj le-ta poteka pri pouku Državljanske vzgoje in etike in zadeva odnos do otrok s posebnimi potrebami. V okviru te priprave na branje učenci razpravljajo o vsebini knjige in sami nastopajo kot promotorji strpnosti in vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Model je nadaljevanje predhodnih modelov na to temo: Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 1 in 2.
Cilji Spodbujanje pozitivnih posledic pri otrocih s posebnimi potrebami in pri drugih otrocih: Skupina lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami razviti dober občutek o sebi in drugih. Drugi otroci se učijo strpnosti, bivati skupaj z otroci s posebnimi potrebami in jim po potrebi pomagati.
Pojmi Vključevanje, strpnost, solidarnost, pomoč
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Filozofija za otroke, Razredni pouk, Likovni pouk…
POVEZAVA Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Veveriček posebne sorte (PDF)