24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Kreativni prosti čas

Naslov Kreativni prosti čas
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Prosti čas – Skozi ustvarjanje pesmice o prostem času se soočijo z lastnim preživljanjem prostega časa, ki ga nato skozi razpravo lahko primerjajo s preživljanjem prostega časa nekoč in danes.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Vloga društev, civilnih iniciativ, pesem, prosti čas
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija za otroke itd.
POVEZAVA Kreativni prosti čas (PDF)