24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Naslovna stran

Naslov Naslovna stran
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Problemi zaradi “razsipnega” življenjskega sloga ljudi v razvitih deželah; zaradi izključnega upoštevanja kratkoročnih ekonomskih koristi “velikih” in drugi okoljski problemi. Težave med seboj povezanega sveta. Učence razdelimo v nekaj skupin. V vsaki skupini so najmanj štirje učenci. Učenci bodo na poseben list oblikovali naslovno stran časopisa. Učitelj vsaki skupini odda navodila za delo, iz katere so razvidne teme z kratkim opisom, ki jih učenci lahko izberejo za uvrstitev na naslovno stran. Mesto in način posamezne novice bodo učenci določili sami. Ob vsaki novici je mogoče dodati fotografijo, če učenci to želijo. Ko so naslovne strani končane jih predstavijo razredu, nakar o odločitvah razpravljajo. Iz vsake skupine nekdo predstavi zakaj so se odločilo kot so se.
Cilji Razvijajo občutljivost za okoljske probleme, za stiske soljudi, za socialne probleme. Spoznavajo zvezo med lokalnimi, nacionalnimi in globalnimi problemi.
Pojmi Globalni problemi: migracije, vojne, prenaseljenost, lakota, večanje prepada med bogatimi in revnimi, izginjanje tradicionalnih kultur, potrošniška družba, segrevanje ozračja itd.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, medijska vzgoja, okoljska vzgoja, novinarski krožek itd.
POVEZAVA Naslovna stran (PDF)