24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Nova duhovna gibanja

Naslov Nova duhovna gibanja
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Nova duhovna gibanja in sekte – Na primeru izpraševalnega lista se učenci seznanijo z nekaterimi slovenskimi duhovnimi gibanji in jih skozi diskusijo poskušajo ovrednotiti in opredeliti.
Cilji Spoznavajo, kako sodobna odprtost in povezanost sveta zahteva poznavanje tudi drugih verstev ter kultur. Pridobivajo splošen vpogled v razširjenost, kompleksnost in bogastvo religij.
Pojmi Duhovnost, religija, vloga društev, civilnih iniciativ, zakonodaje, krajevnih, državnih organov
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija za otroke itd.
POVEZAVA Nova duhovna gibanja (PDF)