24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Pravice živali in vegetarijanstvo

Naslov Pravice živali in vegetarijanstvo
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Nenapisana moralna pravila in etični odnos do človeka in okolja. Učenci se skozi igro opredeljujejo do vprašanj, ki zadevajo več nivojev obravnavanja živali v naši družbi.
Cilji Se učijo zamišljati več različnih možnosti za razvoj na različnih področjih
Pojmi Trajnostni razvoj, etika, moralna dilema, etični kodeks, kakovost življenja umetne potrebe, zadovoljevanje potreb
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, biologija, kemija, filozofija za otroke, genetika, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Pravice živali in vegetarijanstvo (PDF)