15. 1. 2014 Državljanska vzgoja in etika, Filozofija, Vaje

Propaganda v ameriškem igranem filmu

Naslov Propaganda v ameriškem igranem filmu
Primernost Srednja šola, gimnazija (od 1. letnika naprej)
Tema / vsebina V tem učnem gradivu se posvečamo enemu najbolj prisotnih in najvplivnejših pojavov sodobne industrije zabave – ameriškemu igranemu filmu. Preučevali bomo zlasti značilnosti posameznih filmskih zvrsti ter ideologije, stališča in svetovne nazore, ki v teh filmih prihajajo do izraza.
Cilji Razumevanje propagande, seznanjanje z  bistvenimi značilnostmi propagandnih metod v filmu in oglaševanju; opozarjanje na prepričevalno naravo oglaševanja in propagande; zavedanje o lastni percepciji propagande
Pojmi Propaganda, manipulacija, vplivanje, klišeji, vloge spolov, kritika medijev, kulturni pojavi …
Možne medpredmetne povezave Politična vzgoja, slovenščina, angleščina, nemščina, zgodovina in spoznavanje družbe, geografija in ekonomija, religija in etika, likovna vzgoja itd.
POVEZAVA http://zofijini.net/propaganda-v-ameriskem-igranem-filmu/