7. 6. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Raziskovanje in mišljenje

Avtor:
Naslov Raziskovanje in mišljenje
Primernost Osnovna šola, 7. razred
Tema / vsebina Pogovor o temah, ki jih odpira prvo poglavje knjige »Harijeva odkritja«
Cilji Analizirajo pojem raziskovanja, navajajo svoje primere, razlikujejo med pojmoma odkritje in izum, naštejejo elemente raziskovalnega procesa: nejasnost, negotovost dvom, oblikovanje problema, postavitev in preverjanje hipotez, povežejo pojem raziskovanja in mišljenja, spoznajo, da je raziskovanje mišljenja v resnici mišljenje mišljenja, ki ima svoje zakonitosti; spoznajo razliko med splošno trdilnimi in nikalnimi sodbami, znajo takšne sodbe obračati.
Pojmi Mišljenje, raziskovanje, znanost, odkritje, iznajdba, resnica
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, sociologija, zgodovina, fizika, astronomija
POVEZAVA Harijeva odkritja – prvo poglavje (PDF)
Harijeva odkritja – priprava(PDF)