23. 2. 2023 Filozofija za otroke, Obvestila

Filozofija za otroke: kritično, sodelovalno in dialoško mišljenje ter etika skrbi

PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA za strokovne delavce in delavke v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/23

Št. točk: 0,5

Koordinatorka: Urška Gruden T: 01 241 10 48 E: urska.gruden@ff.uni-lj.si

Št. ur: 8

Št. udeležencev/udeleženk: 14

Ciljna skupina: učitelji/učiteljice izbirnega predmeta filozofija za otroke, vse osnovnošolske učiteljice/učitelji in vzgojiteljice/vzgojitelji v vrtcu, pa tudi učitelji/učiteljice v gimnaziji.

Cilji: usposobiti udeležence/udeleženke za vzpostavitev skupnosti raziskovanja v razredu, ki temelji na kritičnem, dialoškem in sodelovalnem mišljenju ter etiki skrbi.

Predavatelji/predavateljice in teme: • Nastanek FZO, temeljni koncepti in struktura skupnosti raziskovanja – Marjan Šimenc • Vloga zastavljanja vprašanj pri spodbujanju dialoškega sodelovalnega mišljenja – Tomaž Grušovnik • Filozofija za otroke v praksi – izpeljava ure s slušatelji seminarja – Maja Vačun • Vloga učiteljice/vzgojiteljice pri spodbujanju sodelovalnega in skrbnega mišljenja v skupnosti raziskovanja – Smiljana Gartner, Maja Vačun • Vloga učiteljice/učitelja pri razvijanju kritičnega mišljenja v skupnosti raziskovanja – Smiljana Gartner, Maja Vačun • Prikaz prakse FZO – Anita Grum • Vodenje skupnosti raziskovanja na temo trajnostnega razvoja – Tanja Pihlar, Robi Petrovič • Razvoj in perspektive filozofije za otroke – Tomaž Grušovnik, Marjan Šimenc

Obveznosti udeležencev/udeleženk: organizacija skupnosti raziskovanja v razredu, pisno poročilo z analizo o njegovi izpeljavi.

Pogoji udeležbe: osnovnošolske učiteljice/učitelji filozofije za otroke, vse osnovnošolske učiteljice/ učitelji, vzgojiteljice/vzgojitelji v vrtcu, gimnazijski učitelji/učiteljice.

Način izpeljave: program bomo izvedli v živo, na daljavo le, če bodo tako zahtevale okoliščine.

Rok prijave: 14. 3. 2023

Čas izpeljave: 24. 3. 2023

Kraj izpeljave: Ljubljana

Kotizacija: 36,38 € za zaposlene v zavodih na področju VIZ, ki jih na izobraževanje napoti ravnatelj/ravnateljica 72,75 € za druge udeležence/udeleženke

Oznake: