Povezave

Pedagoški inštitut

http://www.pei.si/

Didaktična gradiva na strani Pedagoškega inštituta

http://193.2.222.157/Default.aspx

Civipedia

http://193.2.222.157/ESS08/Civipedia/index.php?menuId=3

Reflections – izobraževanje za kritično mišljenje, vključujočo družbo in dinamični angažma

https://eduskills.plus/sl

Medijski arhiv

http://193.2.222.157/ESS08/medijski_arhiv/index.php?menuId=3

Zavod RS za šolstvo

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=6

Filozofija na maturi (FNM)

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/folozofija/

Širjenje uporabe e-gradiv

http://sites.google.com/site/sirjenjeuporabeegradiv/drzavljanska-vzgoja-in-etika

Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/dem-citizenship2003-slo-svn-t05.pdf

Pedagoška gradiva Kinodvora k posameznim filmom

http://www.kinodvor.org/pedagoska-gradiva

Filozofija za otroke

http://www.zofijini.net/oko_fzo

Facebook skupina FZO

https://www.facebook.com/groups/683225978482334/

Interaktivni zemljevid FZO

http://www.danfilozofije.net/interaktivni-zemljevid-fzo/

Izobraževanje potrošnikov

http://www.dolceta.eu/slovenija/Mod4/spip.php?mot62

Več povezav na: http://zofijini.net/povezave/