24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Globalna vas

Naslov Globalna vas
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Težave globalne vas – med seboj povezanega sveta. Problemi zaradi razsipnega življenja v razvitih deželah zaradi izključnega upoštevanja kratkoročnih ekonomskih koristi. Na primeru tako imenovanih “švicfabrik” razvijemo debato o globalni pravičnosti in o gibanjih, ki se zavzemajo zanjo.
Cilji Spoznavajo soodvisnost, prepletenost vplivov pri nastajanju problemov v družbi. Spoznavajo zvezo med lokalnimi, nacionalnimi in globalnimi problemi.
Pojmi Globalni problemi, večanje propada med revnimi in bogatimi
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, družba itd.
POVEZAVA Globalna vas (PDF)