24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Za življenje v skupnosti smo odgovorni vsi

Naslov ZA ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI SMO ODGOVORNI VSI (a)
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Medsebojni odnosi v šoli – V procesu individualnega dela, sodelovalnega učenja, problemskega pouka, frontalnega pogovora učitelj predstavi tezo, da smo za življenje v skupnosti odgovorni vsi.
Cilji Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Skupnost, sodelovanje, strpnost, obzirnost, predsodek, humanitarne organizacije
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, filozofija za otroke, slovenščina itd.
POVEZAVA ZA ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI SMO ODGOVORNI VSI (a) (PDF)

 

Naslov ZA ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI SMO ODGOVORNI VSI (b)
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Medsebojni odnosi v šoli – V procesu različnih didaktičnih metod je ta metoda namenjena spoznavanju dinamike, ki poteka v razredu v odnosu na pravila, ki jih predpisuje pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev.
Cilji Spoznavajo demokracijo kot način urejanja skupnih zadev in določanja pogojev življenja. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Pravilo, pravica, šolska skupnost, odgovornost, dolžnost
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, filozofija za otroke, slovenščina, likovna vzgoja itd.
POVEZAVA ZA ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI SMO ODGOVORNI VSI (b) (PDF)