23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Opredeljevanje pojma kulture

Avtor:
Naslov Opredeljevanje pojma kulture
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učitelj poskuša na nevsiljiv način doseči, da učenci na podlagi analogije med kulturami šimpanzov in kulturami ljudi sami definirajo pojem kulture. To doseže s predstavitvijo kulturnih razlik med posameznimi skupinami šimpanzov in primerjavo teh razlik z razlikami med človeškimi kulturami. Hkrati z učenci poišče splošne lastnosti vsake kulture, se pravi tiste lastnosti, ki predstavljajo definicijo kulture. To doseže z razpravo z učenci, s čimer razvija samostojno in kritično mišljenje otrok.
Cilji Spoznajo pomen kulture in medkulturnega dialoga
Pojmi Univerzalna kultura, kulturni pluralizem, nacionalna kultura, prevladovanje kulture prvega sveta nad kulturami drugega in tretjega sveta, medkulturni dialog.
Možne medpredmetne povezave Filozofija za otroke, geografija, biologija
POVEZAVA Opredeljevanje pojma kulture (PDF)