23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Šola hoje

Avtor:
Naslov Šola hoje
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učitelj si z učenci ogleda risani film Šola hoje. Razvije razpravo, ki omogoča  identifikacijo sporov (sporov med generacijami), razmislek o njih in predloge za njihovo reševanje. Razpravo razvija kot kritičen pogled na film, kar pomeni, da predpostavlja, da so zahteve odraslih pogosto povsem upravičene in da je vzgoja in izobraževanje dolžnost odraslih. Vendar pri tem ne nastopa avtoritarno, temveč to dilemo učencem predstavi skozi niz vprašanj, ki vodijo k utemeljevanju zahtev odraslih ne glede na morebitne medgeneracijske spore.  Med razpravo uvaja posamezne zgoraj naštete pojme in po potrebi problematizira posamezne odgovore učencev.
Cilji Spoznavajo značilnosti posameznih generacij; spoznavajo pomen odnosov med generacijami.
Pojmi Medgeneracijski spori, porabništvo, generacijski egoizem, »pasivne« generacije, medgeneracijska solidarnost in pravičnost, sodelovanje, (ne)strpnost, reševanje sporov, specifični generacijski problemi.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, biologija, filozofija za otroke, likovna (filmska) vzgoja
POVEZAVA Šola hoje (PDF)