23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Nadzorovati oblast: civilna družba

Avtor:
Naslov Nadzorovati oblast: civilna družba
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učenci preberejo skrajšano verzijo členov  Splošne deklaracije človekovih pravic in si ogledajo kratek aktivistični film Interferenze. Na osnovi ogleda filma in branja Deklaracije učitelj razvije pogovor z učenci, v katerega vplete ključne pojme – zlasti pojem civilne družbe, aktivističnega delovanja, budnosti državljanov, državljanske nepokorščine, odgovornosti vlade itd. Te pojme poskuša povezati z izkustvom učencev in kolikor le mogoče problematizirati posamezne pojme in odgovore.
Cilji Spoznavajo ključne značilnosti delovanja pravne države, zlasti pomembnosti nadzora nad nosilci oblasti; pomen civilne družbe
Pojmi Državljanske pravice in dolžnosti, stranke, volitve, parlament, načelo delitve oblasti, vlada in uprava, predsednik države, predstavniška demokracija, sodstvo, varuh človekovih pravic, pravna država, civilna družba.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Geografija, Angleščina, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Nadzorovati oblast: civilna družba (PDF)