24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Mreža življenja

Naslov Mreža življenja
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Okoljski problemi, nastali zaradi nesmotrnega trošenja omejenih naravnih virov in preobremenjevanja ekosistema. Individualni in socialni problemi ter stiske sodobnega sveta, ter spremembe zaradi industrializacije. Učenci skozi vajo in v diskusiji spoznavajo temo globalne prehrambene mreže in raziskujejo soodvisnost žive in nežive narave, neizbežen vpliv vseh človeških aktivnosti na okolje in posledice tega.
Cilji Spoznavajo soodvisnost, prepletenost vplivov (družbenih, ekonomskih, političnih …) pri nastajanju problemov v okolju in družbi. Razvijajo občutljivost za okoljske probleme, za stiske soljudi, za socialne probleme.
Pojmi Okoljski problemi kot: ozonska luknja, industrijski, gospodinjski in jedrski odpadki, kisel dež, globalno ogrevanje, zmanjkovanje plodnih tal, čiste vode, zraka …
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, biologija, geografija, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Metoda Mreža življenja (PDF)